Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

CHẢY MÁU CHẤT XÁM “HAI LÚA”?

CHẢY MÁU CHẤT XÁM “HAI LÚA”?
Ở bài viết này tác giả không chê bai bác Hải mà chỉ làm rõ việc độ lại một chiếc xe có sẵn khác với...
7 nhận xét

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

SOI TÊN BIẾT QUỐC TỊCH - QUÁ NGU QUÁ NGUY HIỂM

SOI TÊN BIẾT QUỐC TỊCH - QUÁ NGU QUÁ NGUY HIỂM
Câu chuyện bắt đầu từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm chính thức Trung Quốc, chuyện cũng...
16 nhận xét

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

CPJ NÓI LÁO VỀ TÌNH HÌNH BÁO CHÍ VIỆT NAM

CPJ NÓI LÁO VỀ TÌNH HÌNH BÁO CHÍ VIỆT NAM
Vừa qua, “Ủy ban Bảo vệ Nhà báo” (Committee to Protect Journalists - CPJ) đã công bố cái gọi là “B...
14 nhận xét

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

NGUYỄN LÂN THẮNG - SỰ SỈ NHỤC CỦA DÒNG HỌ NGUYỄN LÂN

NGUYỄN LÂN THẮNG - SỰ SỈ NHỤC CỦA DÒNG HỌ NGUYỄN LÂN
Nguyễn Lân Thắng sinh ra và lớn lên trong họ tộc Nguyễn Lân với một truyền thống gia đình vẻ vang c...
15 nhận xét

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

RẬN CHỦ MÀ CŨNG ĐÒI MANG DANH NHÀ BÁO

RẬN CHỦ MÀ CŨNG ĐÒI MANG DANH NHÀ BÁO
Báo chí là một nghề nghiệp năng động, với lưu lượng thông tin truyền tải vô cùng lớn, người làm báo...
21 nhận xét